Ultrapäivät 2002

 Ultra 5-6/2002

Vesa Vuorinen

AULIKKI JA SEPPO PLAAMIN ELÄMÄNTEHTÄVÄ

Aulikki Plaami

Jokaisella ihmisellä on elämänsä aikana yleensä yksi päätehtävä ja useampia pienempiä tehtäviä. Olemme itse valinneet ja hyväksyneet omat tehtävämme jo ennen tähän elämään syntymistä. Aulikki ja Seppo Plaamilla on yhteinen ja varsin poikkeuksellinen elämäntehtävä, jota he ovat jo vuosikausia hyvin antaumuksellisesti toteuttaneet.

Seppo Plaami on ammattimuusikko, joka kiinnostui myös elämän peruskysymyksistä. Hänen henkiset kykynsä kehittyivät selvänäön ja selväkuulon asteelle. Aulikki loukkasi 1970 -luvulla selkänsä autokolarissa ja selässä oli jatkuva särky. Tällöin Seppo ja Aulikki tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa Suomen ja Ruotsin välisellä autolautalla. Siellä Seppo tarjoutui auttamaan Aulikkia antamalla hänelle akuhierontaa. Tämä hoito ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta ja hoito oli liian kivuliasta. Toisella hoitokerralla tapahtui kuitenkin ihmeellinen henkiparannus. Tällä kertaa Seppo toimi henkiparannuksen välittäjänä ja henkimaailman lääkärit hoitivat Aulikin selän kuntoon. Seuraavana päivänä Aulikki saattoi todeta, että ensimmäisen kerran vuosikausiin hän ei tuntenut kovaa selkäsärkyä ja kuuden vuoden ajan kiusannut päänsärkykin oli poissa.

Henkimaailma tutuksi

Lapsena Aulikilla oli tapana keskustella Taivaan Isän kanssa. Hänellä oli myös tietous suojelusenkelin olemassaolosta ja sisäinen tunne jostakin suuresta kokemuksesta tulevaisuudessa. Aulikin äiti oli tukija ja ymmärtäjä, kun taas toveripiiri naureskeli koko asialle.  Vuosien karttuessa nämä yhteydet ja tietous jäivät taka-alalle tavanomaista koulu- ja kirkkouskontoa lukuunottamatta. Sepon tapaaminen avasi tämän yhteyden uudelleen, sillä omakohtainen ihmeparaneminen herätti Aulikin mielenkiinnon. Se oli epäilemättä tämän kokemuksen tarkoituskin ja Aulikki aavisti asian perimmäisen tarkoituksen, vaikka ei osannut vielä tässä vaiheessa odottaa, mitä aika toisi tullessaan.  Sepolle kerrottiin jo varsin alkuvaiheessa, että Aulikki on henkisesti hyvin kehittynyt ja hänellä on valmiudet kehittyä meedioksi.

Sepon mukana Aulikki osallistui elämänsä ensimmäiseen selvänäkijän tilaisuuteen. Aluksi Aulikilla oli vähättelevä asenne omiin kykyihinsä.  Kun henkimaailman ystävät alkoivat kehittää Aulikkia syvätranssimeedioksi, hän epäröi ja aikoi monta kertaa lopettaa koko yhteyden henkimaailmaan, mutta aina hän kuitenkin sai uskoa ja voimaa jatkaa.  Koulutus- ja kehitysvaihe kesti kolme vuotta. Siinä vaiheessa Seppo alkoi saada henkimaailmasta kauniita sävellyksiä ja sanoituksia. Perustettiin Arioso -kuoro, joka lauloi ainoastaan näitä henkimaailmasta tulleita lauluja. Aulikki pyysi Sepolta, joka oli kuoron johtaja, lupaa saada ottaa osaa kuoroon, vaikka ei osannut laulaa sanoen, että jos hän avaa suutaan toisten mukana, niin eihän kuulijat tiedä, ettei hän osaa laulaa. Seppo antoi luvan ja kohta henkimaailmasta käsin ilmoitettiin, että Aulikkia ryhdytään opettamaan instrumentiksi, jonka kautta tullaan henkimaailmasta käsin laulamaan. Kehityksen kulku tässä alkuvaiheessa oli melkoista kokemusta. Aulikki arveli, että kaikki tapahtui hänen itsensä voimalla tai kenties hän on tulossa hulluksi. Asiat etenivät ja kiinalaiset henkilääkärit ryhtyivät myös toimimaan Aulikin kautta. Vei oman aikansa, ennenkuin Aulikki pystyi ymmärtämään, että kysymys on jostakin suuresta ja poikkeuksellisesta asiasta.

Tähän mennessä henkimaailmasta on annettu sävellyksiä ja sanoituksia satamäärin. Viimeisimmät kasetit ja CD -levyt ovat ”Meditation” ilman laulua, ”Parvi Muuttolintujen” suomeksi ja ”Panis Angelicus”useilla vierailla kielillä.

Julkinen toiminta

Aulikki Plaami luovuttaa kehonsa henkimaailman ystävien ja auttajien käyttöön. Tämä yhteistoiminta henkimaailman kanssa edellyttää, että Aulikki rukouksen ja henkisen keskittymisen avulla nostaa omaa värähtelytasoaan ja henkiolennot säätävät oman värähtelytasonsa samalle tasolle Aulikin kanssa. Henkimaailma kutsuu Aulikkia insrumentikseen, koska he saavat käyttää hänen kehoaan itsensä ilmentämiseen tänne maa-tasolle. Vastaavasti muusikko käyttää soitintaan eli instrumenttiaan musiikin tuottamiseen.

Vuonna 1984 Aulikki ja Seppo Plaami perustivat Padasjoelle Kasiniemen Terapiakeskuksen. Siellä asiakkailla oli mahdollista saada luonnonmukaista hoitoa sekä henkimaailman opastusta ja tukea elämäntilanteisiinsa. Jo Padasjoella Plaameille kerrottiin henkimaailmasta, että heidät johdatetaan suuren meren äärelle.

Plaamit ovat alusta alkaen toimineet täysin julkisesti. Tämä on epäilemättä ollut alun perin tarkoituskin. Siihen on sisältynyt paljon myös kärkevää arvostelua. Vuonna 1984 Suomen TV 2 teki 2,5 tunnin mittaisen ”Kaariportti” -ohjelman, joka sai valtavasti huomiota osakseen. Siitä tuli paljon kiitosta, mutta ainakin yhtä paljon myös kielteistä kritiikkiä ja jopa tuomitsemista.

Kun he vuonna 1987 muuttivat Padasjoelta Ruotsinpyhtään kuntaan Tesjoelle, Suomenlahden tuntumaan, he ajattelivat tulleensa luvatun meren äärelle. Tesjoella toimintaa jatkettiin Kaariportti Ay:n puitteissa. Päätehtävänä oli jälleen ihmisten auttaminen. Mediaalisia tilaisuuksia pidettiin Tesjoen Kaariporttikappelin lisäksi eri puolilla Suomea. Tässä vaiheessa Plaamit tekivät matkoja myös ulkomaille: Ruotsiin, Tanskaan, Sveitsiin, Saksaan, Italiaan ja Yhdysvaltoihin.

Maailmalle

Matkat ulkomaille koettiin eräänlaiseksi lähetystehtäväksi. Aulikki ja Seppo Plaamin tehtävänä oli jakaa monimuotoista kokemustaan yhä laajemmin. Vierailut Keski-Eurooppaan lisääntyivät kaiken aikaa, minkä vuoksi muutto ja asunnon hankkiminen Luxemburgista tuli  vuonna 1991 ajankohtaiseksi. Samana vuonna tapahtui toinen Amerikan matka esiintymiskiertueineen. Matkan aikana alkoi itää voimakkaana ajatus muuttaa Kaliforniaan. Kyseessä oli selvä johdatus. Muuhun tulokseen ei voi tulla, koska Plaamien seurueeseen kuuluneesta kuudesta henkilöstä peräti viisi sai siirtolaisarvonnassa maahanmuuttoluvan, kun hakijoista vain alle yksi prosentti hyväksyttiin maahanmuuttajiksi. Muutto Kaliforniaan tapahtui vuonna 1992.

Gate of Heaven Chapel

Kaliforniassa tapahtuvan toiminnan lisäksi Plaamit tekivät vuorostaan rapakon takaa vierailuja Suomeen ja Keski-Eurooppaan. Lähes viiden vuoden ajan heillä kuitenkin oli hiukan epävarma tunne siitä, miksi he oikeastaan olivat muuttaneet USA:han. Vuoden 1996 syksyllä asiaan tuli vastaus kuin kirkkaalta taivaalta. Henkimaailman ystävät esittivät ajatuksen kirkon perustamisesta Kaliforniaan. Harvan ihmisen tehtäväksi tulee kirkon perustaminen. Ehdotusta pohdittuaan Plaamit tunsivat sisimmässään asian tärkeyden ja päättivät ryhtyä tuumasta toimeen.  Kirkon perustaminen vaati runsaasti virallisia papereita, mutta kaikki sujui lopulta mutkattomasti. Kirkon nimeksi tuli Gate of Heaven Chapel, joka on vapaasti suomennettuna Kaariporttikappeli eli samaa nimitystä he käyttivät jo Tesjoella asuessaan.

Kyseessä on henkimaailman kirkko maan päällä. Kirkon tarkoitus ei ole tavallisen kirkon tapainen. Se ei tuo mitään uutta uskontoa maan päälle, vaan tarkoitus on yksinkertaisen selkeä. Ihmiset voivat omakohtaisin kokemuksin todeta suurimman ilosanoman: elämä jatkuu, kuolemaa ei ole.  Sen lisäksi kirkko haluaa kunnioittaa jokaisen yksilön vapaata tahtoa ja kannustaa ihmisiä auttamaan toinen toisiaan jokapäiväisissä arjen askareissa, sekä kasvamaan vahvaksi omassa uskossaan, niin että pystyy hyväksymään erilaisuuden ja arvostamaan lähimmäisiään ja heidän näkemyksiään myös uskon eri poluilla.

Aulikki ja Seppo Plaami muuttivat vuonna 2000 Havaijille. Gate of Heaven Chapel kirkko toimii Hawaijilla Aloha Spirit Chapel nimisenä. Kirkolla on kaikki kirkollisiin toimituksiin kuuluvat oikeudet niin Kaliforniassa kuin Havaijillakin.

Abbedissa

Kirkon hengellinen johtaja on Aulikin kautta itseään ilmentävä Abbedissa, joka on aikanaan toiminut maan päällä naisluostarin johtajana. Abbedissa välittää tilaisuuksissa tervehdyksiä henkimaailmasta. Hänen välittämänsä viestit ovat tuoneet lukuisille ihmisille lohtua, kannustusta ja voimaa. Abbedissa yhdessä „seitsemän sisaren”  kanssa auttavat muullakin tavalla henkimaailmasta käsin maan ihmisiä. Abbedissalta viestejä saaneet ovat sanoneet: ”On kuin voisin koskettaa sitä rakkautta, mikä heijastuu ja huokuu Abbedissasta”.

Tohtori Fritz Hermann

Tri Hermann on kertonut toimineensa ensimmäisen maailmansodan aikana Saksassa sotilaslääkärinä. Rintamalla ollessaan hän näki, kuinka eräs nunna pystyi rukouksen avulla auttamaan erityisen pahasti haavoittunutta sotilasta. Silloin tri Hermann hiljentyi rukoukseen ja pyysi Korkeimmalta, että hän saisi omistaa elämänsä täydellisesti toisten auttamiseen .

Henkimaailmaan siirryttyään hän on toiminut meedion välityksellä Brasiliassa ja vuodesta 1984 lukien Aulikin välityksellä. Tri Hermann on aina valmis auttamaan. Usein hän käyttää pulssidiagnoosia selvittäessään ihmisten terveydentilaa. Ohjeeksi hän antaa luonnonmukaisia hoitomenetelmiä jo yksistään senkin vuoksi, koska nykyisessä toimintamuodossaan hänellä ei ole maallisia lääkärinoikeuksia. Rakkaus ja tahto auttaa ovat tärkeimmät ohjenuorat kaikissa tri Hermannin seminaarien esitelmissä sekä veljiä ja sisaria hoitaessaan.

Enkelityttö Carmen

Enkelityttö Carmen ilmentää itseään 8-10 vuotiaana. Lapsenomaisella huumorillaan ja esiintymisellään hänellä on taito valloittaa yleisö ensi minuuteista lähtien. Aulikin transsissa ollessa Carmenilla on tärkeä tehtävä. Hän valvoo, että myös uudet Aulikin kautta toimivat persoonat ja erityisesti laulajat säilyttävät yhteyden Aulikin kehoon. Jos yhteys syystä tai toisesta pettää, silloin Carmen ottaa Aulikin kehon hallintaansa.

Carmen on monipuolinen lahjakkuus. Hän hallitsee yli 500 laulun sanat, steppaa, maalaa ja piirtää.Tälläkin hetkellä hänen delfiini maalauksiaan on Havaijin,  Oahu Art and Frame Gallerian seinillä. Carmen oli maallisessa elämässään rampa käsistään ja jaloistaan, ja kun hän aikoinaan Titanicin onnettomuudessa lapsena siirtyi henkimaailmaan, hänelle jäi siitä vesipelko.  Nyt Aulikin kehon avulla hän on voittanut pelkonsa ja saanut toteuttaa itseään Aulikin käsien ja jalkojen kautta. Aluksi hän uskalsi rannalla uida vain käsipohjaa. Nykyisin hän sukeltaa ja nauttii uimisesta delfiinien, kilpikonnien ja kalojen kanssa.

Henkimaailman taiteilijat

Aulikki Plaami lienee maailmassa ainoa meedio, jonka kautta ilmentävien laulajien oma ääni tulee niin puhtaana, että heidät voidaan sen perusteella tunnistaa. Lähes 100 henkimaailmaan siirtynyttä taiteilijaa on saanut ilmentää itseään Aulikin kautta. Laulajat ovat suomalaisia ja ulkomaalaisia monista maista. Lauluja on esitetty kuudellatoista eri kielellä, joista useimmat  ovat sellaisia, ettei Aulikki Plaami osaa niistä sanaakaan.

Laulajat tuovat ovat todistuksensa elämän jatkumisesta. Lukemattomille tilaisuuksissa olleille maailmankuulujen laulajien esiintyminen on ollut tärkeä todiste elämän jatkuvuudesta. Lauluissa on aina myös sanoma rakkaudesta tai omista elämän kokemuksista. Aulikki ja Seppo Plaamin mediaalinen konsertti on perjantaina 4.7.2002 klo 18.30 ULTRA-PÄIVILLÄ Kuortaneella.

Kaariporttiystävät

Aulikki ja Seppo Plaami ovat täysin omaksuneet henkimaailman ystävien ilmentämän ja osoittaman rakkauden. Aidosti ja pyyteettömästi he ovat aina valmiita auttamaan lähimmäisiään. Tämän voi jokainen todeta tutustumisen tai jo lyhyenkin tapaamisen yhteydessä. Kun antaa sisällä olevan rakkauden toimia, se tekee suvaitsevaksi ja erilaisuutta arvostavaksi.

Aulikki ja Seppo Plaamin esimerkillinen toiminta ja asennoituminen lähimmäisiin on kantanut hyvää satoa. Keski-Euroopassa on vankka joukko, joka toteuttaa elämässään Abbedissan, tri Hermannin, Carmenin ja muiden ystävien tuomaa rakkauden sanomaa. Suomeen ei ole perustettu kirkkoa, mutta täällä toiminta tapahtuu Kaariporttiystävien nimellä.

Kaariporttiystävillä on toimintaa nykyisin muutamilla paikkakunnilla. Se koostuu lähimmäisten eri muotoisesta auttamisesta. Vuoden 2002 ULTRA-PÄIVILLÄ Aulikki ja Seppo Plaami yhdessä Kaariporttiystävien kanssa ovat auttamassa iltatilaisuuksissa.

Joka lauantai klo 21.00-21.20 on kaukoparannushetki, johon jokainen voi vapaasti liittyä joko parantavan rakkauden voiman välittäjänä tai sen vastaanottajana. Silloin suuri määrä ihmisiä Suomessa, Keski-Euroopassa, Kaliforniassa ja Havaijilla lähettää parantavaa voimaa apua tarvitseville. Lauantaisin kannattaa rukoukseen hiljentymällä pyytää itselleen henkistä tai fyysistä apua.

Joka kuukauden 15. päivänä voidaan internetissä maailmanlaajuisesti olla yhteydessä Gate of Heaven Chapel kotisivujen kautta Aulikkiin ja Seppoon sekä myös tri Hermanniin. Enkelityttö Carmen ottaa myös osaa chat -keskusteluun mahdollisuuksien mukaan. Kotisivun osoite on: www.GateofHeavenChapel.com. Chat -keskustelun kelloajan voi tarkistaa kotisivulta.

Tri Hermannin Kesäseminaari pidetään 8-14.7.2002 Hauholla, Lautsian Lomakeskuksessa. Havaijilainen kansanparantaja Kaipo Kaneakua tulee olemaan seminaarin kohokohta sekä myös virolainen bioenergian asiantuntija Lille Lindmäe. Mukana ovat myös meedio Maila Marttinen ja kapellimestari Erkki Ertama.

Marraskuun 6-20 päivinä 2003 järjestetään Havaijilla jälleen Aloha Spirit monikulturellinen tapahtuma Aulikin ja Sepon johdolla.  Näistä tapahtumista antaa lisätietoja Raili Virtanen, puhelin 05-267626 tai 050-573 2350.


Takaisin Ultrapäiviin
Takaisin Ultraan 5-6/2002