Ultra

25,00  sis. alv.

Saatavuus: 1 varastossa

Genesis
– Ihmeet ja ennustukset spiritismin mukaan

Allan Kardec

Kustantaja Allan Kardecin opin ystävät ry, 2017 (Ranskankielinen alkuperäisteos, Pariisi 1868)
430 s.

 

KUSTANTAJAN ESITTELY:

Tämä kirja on yksi viidestä spiritistisen oppijärjestelmän perusteoksesta. Se käsittelee teemoja, joita uskonto on pitänyt kiistattomina sielun kuolemattomuuden valossa, yhdistäen kristillisen ajattelun ja tieteelliset havainnot. Se tarjoaa lukijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää ja tutkia yleismaailmallisesti kiinnostavia teemoja käsiteltynä loogisella, järkeenkäyvällä ja paljastavalla tavalla.

Kirja on jaettu kolmeen osaan:
Ensimmäinen osa analysoi Maa-planeetan alkuperää välttäen mystiset ja taianomaiset tulkinnat sen luomisesta.
Toinen osa analysoi kysymystä ihmeistä selittäen fluidien luonnetta ja Evankeliumiin sisältyviä epätavallisia ilmiöitä.
Kolmas osa keskittyy Evankeliumin ennustuksiin, ajan merkkeihin ja uuteen sukupolveen, jonka saapuminen tulee olemaan ihmiskunnan uuden, oikeudenmukaisuuteen, rauhaan ja veljeyteen perustuvan ajan alku. Sen 12. luvussa esitettyjen aiheiden perusta on suurten Jumalallisten Lakien muuttumattomuus.

 

 

Ultran kirja-arvio:

Allan Kardecin kirjoittama, vuonna 1868 ensimmäisen kerran ilmestynyt Genesis, on viides spiritistiseen oppijärjestelmään kuuluvista kirjoista. Genesis tarkoittaa asioiden alkua. Kolmiosaisen kirjan alkuosassa analysoidaan Maa-planeetan alkuperää ja kirjan toinen osa pohtii kysymystä ihmeistä. Viimeinen osa käsittelee Evankeliumin ennustuksia, ajan merkkejä sekä uuden sukupolven mukanaan tuomaa uuden ja oikeudenmukaisemman ajan alkua.

Kirjan mukaan spiritismi yhdistää maailmankaikkeutta hallitsevat kaksi voimaa niin, että kristillinen ajattelu ja tieteelliset havainnot kulkevat käsi kädessä. Spiritismi pyrkii antamaan uusia näkökulmia moniin väärin ymmärrettyihin ilmiöihin, kuten Kristuksen oppien epäselviin kohtiin, osoittamalla henkisen maailman olemassaolon ja sen yhteydet aineelliseen maailmaan.

Kaikki tieteet, jotka auttavat meitä ymmärtämään luonnon salaisuuksia, ovat paljastuksia. Niille on oleellista totuus. Spiritismi ei suojele mysteerejä eikä salaisia teorioita. Spiritistisellä paljastuksella on aina jumalallinen lähde ja se on aina annettu valituille yksilöille, joiden tehtävänä on välittää paljastus ihmiskunnalle. Nämä paljastajat voivat perustaa opetuksensa omiin tietoihinsa tai he voivat vastaanottaa ne korkeasti kehittyneiltä hengiltä tai suoraan Jumalan sanansaattajilta. Jumalallinen paljastus on ikuisesti totuudellinen. Paljastusten tarkoitus on puhdistaa maailmaa järjettömyyksistä ja tuoda valoa tulevaisuuteemme.

Oppijärjestelmä on annettu osina ja sen osatekijät on annettu samanaikaisesti monissa eri paikoissa, erilaisen koulutuksellisen ja sosiaalisen taustan omaaville ihmisille. Opetukset on annettu koko maailmalle ja ne ovat kollektiivisia, täydentäen toinen toistaan. Opetukset ovat myös asteittaisia, pohjaten kansakunnan kehitysasteeseen sekä kykyyn vastaanottaa ja käsitellä annettavana oleva tieto. Kunkin uuden asian on kuitenkin saavuttava omana aikanaan, jotta se voisi saapua luotettavasti. Tietyt totuudet on pitänyt jättää verhotuiksi, kunnes ihmiset ovat kykeneviä käsittämään ne. Lopullinen johtopäätös voi perustua vain kokonaisuuteen ja tosiasioiden riippuvuussuhteisiin. Spiritismi pohjaa siihen, mikä on todistein esitetty tai joka on tullut ilmi loogisesti havainnoista. Mikäli uudet paljastukset osoittavat opin vääräksi joiltain osin, spiritismi muuntaa itseään hyväksyen uuden totuuden.

Jumala on kaikkien asioiden ensimmäinen syy, kaiken lähtökohta ja perusta. Ei ole aina tarpeen nähdä asiaa tietääkseen, että se on olemassa. Jumala on muuttumaton ja ikuinen, samoin ovat jumalalliset lait. Spiritismin erityistavoite on maailmankaikkeuden henkisten lakien tuntemus. Tieto yhdestä ei ole täydellinen ilman tietoa toisesta. Spiritismi ja tiede täydentävät toisiaan. Tiede antaa perustan ja kontrollin, spiritismi taas kykenee selittämään ilmiöitä laajemmin kuin vain aineellisten lakien avulla. Kaikki ovat omien tekojensa lapsia. Jälleensyntymisen laki selittää monia elämän säännöttömyyksiä: hyvällä on tarkoitus, pahalla on seurauksensa.

Henget toimivat apunamme ohjaten ihmistä totuuden polulle. Ne eivät kuitenkaan paljasta sitä, minkä ihminen voi selvittää itse. Kaikki Henget voivat opettaa meille jotain. Niiden henkisestä kehittyneisyydestä riippuu saamiemme opetusten sisältö ja niistä saatava hyöty. Henget kykenevät näkemään kaikissa tapahtumissa korkeamman näkökulman. Paljastusten myötä myös verho näkyvän ja näkymättömän maailman välillä kohoaa.

Tämä siis on lyhyesti kertoen spiritismiksi kutsutun ajattelutavan pohja. Kirjoitukset ovat hyvin pohdiskelevia ja johdonmukaisia. Kirjan paksuus ja tekstien perinpohjaisuus vaativat tosin sekä aikaa lukemiseen että syvällistä keskittymistä kaiken kerrotun sisäistämiseen. Hyödyksi on myös, mikäli tuntee ennestään Raamattua ja sen perusnäkemyksiä. Genesiksen lukemisen jälkeen ainakin itselläni oli hyvästä reilun mittainen märehtimisaika.

Ennustusten lukemisen jälkeen jäin myönteisessä mielessä miettimään tiettyä asiaa näin Uuden Kultaisen Ajan alkamisen kynnyksellä. Sama viesti on ollut löydettävissä monista kanavoinneista ja useista ikivanhoista ennustuksista. Jumalan asettama aika on tullut. Maailmalla on hyvin selkeästi nähtävillä menossa oleva viimeinen ajatusmaailmojen taistelu – vanhan pitää kadota, jotta uusi voi astua tilalle. Paljastuksia on viime aikoina tullut esille runsain mitoin. Maailma sellaisena kuin suurin osa ihmisistä sen on tähän saakka tuntenut, on monilta osin kaaoksen vallassa. Vallan ja kontrollin tilalle tarvitaan tasapaino ja yksilöiden vapaus valita oman elämänsä päätökset.

Spiritismin mukaan yksittäiselle ihmiselle ja koko ihmiskunnalle annetaan uutta tietoa valmiustason mukaan. Vasta henkisen kehittymisen ja fyysisen puhdistumisen myötä Valo voi levitä sekä Maa-planeetallemme että ihmiskunnan keskuuteen. Verho näkyvän ja näkymättömän maailman välillä on kuitenkin haihtumassa. Moraalinen kehitys, uskontojen yhdentyvyys, materialismista luopuminen ja uuden sukupolven saapuminen… Henkiset edelläkävijät sekä indigot, kristallit ja muut Valontuojalapset ovat osa uutta sukupolvea. Perille Valoon on monta tietä. Niiden pituus, kivikkoisuus ja mutkaisuus vain vaihtelevat. Lainaten kirjoittamani laulun sanoja: ”…Valoverkko vahvistuu, kun sielun valo syttyy. Valoverkko kirkastuu, kun suot valos loistaa…”
Kirsi Lohtaja

 

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Genesis”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Saatavuus: 1 varastossa

Olethan huomannut Ultran Rajatietopäivän 20.11. Kylämällä!
Katso koko ohjelma täältä!