Ultra

Yksityisyyskäytäntö

Kustannus Oy Rajatiedon (Ultra-lehti) 

evästeseloste (Yksityisyyskäytäntö)

Internet-osoitteemme: https://www.ultra-lehti.com

Huomautukset

Kun vierailija jättää kommentteja sivulle, me keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot ja vierailijan IP-osoitteen ja selaimen käyttäjäagentin ketjun auttaaksemme roskapostitarkkailua

Anonyymi ketju joka luodaan sähköpostiosoitteestasi (kutsutaan myös hash-nimellä) voidaan tarjota Gravatar -palvelulle nähdäksemme, käytätkö sitä. Gravatar -palvelun yksityisyyskäytäntö on saatavilla täällä: https://automattic.com/privacy/. Kommenttisi hyväksynnän jälkeen, profiilikuvasi on kaikille näkyvissä kommenttisi yhteydessä.

Evästeet/Cookies

Jos jätät kommentin sivullemme saatat hyväksyä nimesi, sähköpostiosoitteesi ja nettisivusi tallentumiseen evästeisiin. Nämä lisäävät käyttömukavuuttasi, jotta sinun ei tarvitse täyttää tietojasi uudestaan, kun jätät toisen kommentin. Nämä evästeet kestävät yhden vuoden.

Upotettu sisältö muilta sivustoilta

Sisältö tällä sivustolla saattaa sisältää upotettua sisältöä (esim. videoita, kuvia, artikkeleita jne.) Upotettu sisältö muilta nettisivuilta käyttäytyy täsmälleen samoin, kuin jos vierailija olisi vieraillut ko.  toisella nettisivulla.
Nämä sivut saattavat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmansien osapuolien jäljityslisäosia ja seurata käyttäytymistäsi tämän upotetun sisällön suhteen.

Kustannus Oy Rajatiedon (Ultra-lehti)
rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä on Kustannus Oy Rajatieto (y-tunnus 0208556-2)

Rekisterin yhteyshenkilö on: Jouni Kuningas, toimistopäällikkö, osakas

Kustannus Oy Rajatieto
Osoite: Salojärventie 36, 17950 Kylämä
Puhelin: 03-5558101
Sähköposti: tilaukset@ultra-lehti.com

2. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on Kustannus Oy Rajatiedon asiakasrekisteri.

Rekisteriin kuuluu tilaajarekisteri, laskutusasiakasrekisteri, Ultrapäivien asiakasrekisteri, sähköpostilista- asiakasrekisteri, arvontalomakeasiakasrekisteri, nettikilpailuasiakasrekisteri ja palkanmaksurekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia yhteistyökumppaneita.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena,

tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. Rekisterien tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Tilaajarekisteri, laskutusasiakasrekisteri, arvontalomakeasiakasrekisteri ja nettikilpailuasiakasrekisteri sisältävät seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

 •  henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite];

 •  henkilön suoramarkkinointikiellot.

Ultrapäivien asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

 •  henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero];

 • henkilön suoramarkkinointikiellot.

Sähköpostilista-asiakasrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

 • henkilön sähköpostiosoite
Palkanmaksurekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

 • henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaaliturvatunnus, pankkiyhteys];

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

8. Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille asiakassuhteen velvoitteiden mukaisesti.
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti Oriveden Kirjapainolle(y-tunnus 0151747-4) lehden julkaisemista varten ym., Kuortaneen Urheiluopistolle(y-tunnus 0180124-8) Ultrapäivien järjestelyjä varten sekä tarvittaessa muille yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit vastaavat tietosuoja-asetuksen noudattamisesta sovitusti.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat tietokoneilla, joita säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Tilaajarekisteri ja laskutusasiakasrekisteri ovat tietokoneella, josta ei ole pääsyä internettiin. Muut rekisterit ovat asianmukaisilla tietoturvajärjestelmillä varustetuilla tietokoneilla.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 • oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv)mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). 

Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;

 • oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

 • oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

 

 • oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

 • oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);

 

 • oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

page4image3436303616Olethan huomannut Ultran Rajatietopäivän 20.11. Kylämällä!
Katso koko ohjelma täältä!