Ultra

Näkökulman vaihtaminen muuttaa koko elämän

Elokuu 2021 Markku Jyväkorpi

Henkissielullisesti ihminen syntyy, elää ja kuolee Luojansa, Itsensä sisällä ollen kaiken aikaa Tämän huomion ja energiavirtauksen kohteena. Tämä huomio mahdollistaa ihmisen maallisen elämän, tajunnan, ajattelun ja egon. Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että syntymällä ihmiseksi jokainen on tapahtumaketjussa, missä Luoja pitäisi tiedostaa kokemalla. Jeesuskin kehotti pyrkimään ensimmäiseksi Luoja-, taivaskokemukseen. Luojan voi kokea vain rakkaudessa.

On keskeistä hallita mielensä

Mieli on minän ”sokea” työväline, mikä toteuttaa mieleen valittuja ajatuksia käskysanoina. Ajatus on kuin ”olio” tai sokea tietokoneohjelma. Näköhavainnotkin muuttuvat ensin ajatuksiksi, mitkä vasta havaitaan. Näin omat totena pitämät ajatukset pystyvät vääristämään tai torjumaan aistihavaintojakin. Omat ajatukset ovat kuin suodatin, mikä hyväksyy tai hylkää muita ajatuksia ja havaintoja riippuen sopivatko ne vanhoihin ajatuksiin. Jokainen näkeekin elämän mielikuviensa mukaisena ollen kuin pallon keskellä ajatuksiensa ympyröimänä. Näin aivan keskeiseksi tuleekin, mitä ajatuksia valitsee mieleensä eli miltä näkökulmalta elämää tarkastelee.

Jokaisella on oma mielensä ja täten oma erityinen henkinen tie kuljettavana. Lähes huomaamattaan ihminen voi tehdä itselleen myös ajatusansan eli lukkiutua omien ajatuksiensa pimeään vankikoppiin valitsemalla harhauttavia ennakkokäsityksiä. Esimerkiksi Jeesus puhui rakkaudellisesta Isästä. Jos haluaa uskon pelottavaan ja kostonhimoiseen jumalhahmoon, niin ei löydä Jeesuksen rakkaudellista Isää.

Ihmisyydessä on keskeisintä ymmärtäminen ja tiedostaminen. Totuuden pitäisi olla jokaisen johtotähti, vain totuus on ajanmittaan kestävää. Jokaisen tulisi olla rehellinen itselleen. Mielen pitäisi olla tässä tapahtumaketjussa kuin kirkas lasi. Näin keskeiseksi muotoutuukin, kuinka ihminen toteuttaa mielen puhtautta. Jeesuskin painotti Vuorisaarnassa hyväntahtoisuutta, puhtautta ajatuksissa, tunteissa, sanoissa ja teoissa.

Carl G. Jung käsitteli kirjassaan ”Symbolit piilotajunnan kieli” (Otava, 2003) tiedemiehenä Luojan (Itse) ilmenemistä ihmisessä rakkaudellisena, tietoisena ohjauskeskuksena. Jungin mukaan ihmisessä on kaksi persoonallisuutta, mieltä, toinen on Luoja. Tämä voidaan Jungin mukaan koska tahansa todistaa. Jung perusti asian 80000 unen aineistoon. Jungin mukaan ihminen on saanut mielensä Luojalta ollen näin jatkuvassa yhteydessä Häneen. Jung toi myös kollektiivisen piilotajunnan käsitteen, missä kaikki kaikki tapahtuu ja ovat yhteydessä toisiinsa. Raamatussa sanotaan Sanasta(Logoksesta, Kristuksesta), että Hän on luonut kaiken. Toisessa yhteydessä kirjoitetaan Kristuksesta, että Hänessä me elämme, olemme ja liikumme.

Jokainen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa Luojansa kanssa tietäen aina, onko valinta ja toiminta rakkaudellinen ja hyväntahtoinen. Luojalta saa toistuvasti yleviä huomioita, jotka sisältävät totuudellisuutta ja rakkaudellisuutta.

Jokainen saa myös symbolisia univiestejä, joilla viestitetään, missä ihmisyydessä mennään ja mitä henkisessä kehityksessä pitäisi ottaa huomioon. Jung painotti, että pitäisi elää kahdessa todellisuudessa samanaikaisesti ollen tarkkaavainen, mitä vihjeitä ja huomioita saa Luojaltaan. Mitä enemmän ottaa Luojan huomioon niin sitä todellisemmaksi Tämä tulee. Suurin onni ja autuus on tietoinen Luojayhteys. Jeesuksen viitoittamalla tavalla tämä on jokaiselle mahdollista. Luoja on rakkauden, onnellisuuden, ilon, autuuden sekä innostuksen loputon lähde. Sielu, korkeampi minä on ihmisyyden mallina pyrkien johdattamaan ihmisen takaisin Luojayhteyteen, tuoden elämään inhimillistä ihmisyyttä, rakkaudellisuutta ja sielullisuutta, jotta ihminen voisi kokea Luojan.

Hindulaisuudessa puhutaan monadista omana Luojana. Huomaa tässä yhteydessä Jeesuksen arvoitukselliset sanat, että tulen yllättäen kuin varas yöllä. On suuri etu, jos ihminen pystyy kokemaan tällöin Luojan.

Avataara Amma tuo esiin näkemyksen, että jos ihminen ajattelee, keskittyy Jumaluuteen, jolla on muoto, niin ihminen kohtaa ensimmäiseksi Jumaluuden muotona, jos keskittyy Jumaluuteen, jolla ei ole muotoa, niin taivaskokemus on kuin sulautuminen tietoisena rakkauden, autuuden mereen, Luojan energiakenttään. Amma painottaa, että jokaisen on maallisen elämän aikana mahdollista tiedostaa kokemalla yksiselitteinen Luoja-, taivaskokemus. Tässä kokemuksessa jokainen kokee Jeesuksen sanat, että minä ja Isä olemme yhtä.

Jeesuksen keskeisestä sanomasta

Jeesuksen elämäntyössä on keskeistä huomata hänen ilmoituksensa, että taivasten valtakunta on sisäisesti teissä eli ihminen onkin kaiken aikaa taivaassa Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa, mutta mitä ihminen tiedosta, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa. Tapahtuma on kuin musiikkisävelmä. Se tulee omaksi todellisuudeksi vasta kun sen on kuullut. Vuorisaarnassa Jeesus välitti elämäntavan Jumalan viestinä tienä totuuteen ja elämään. Alkuseurakunnan ajalta on saatu kirjallista tietoa. Tässä on vierasta, että Jeesus olisi ollut ”syntipukki” ja näin verellään sovittanut ihmiskunnan synnit. Jeesus korosti omaa vastuuta.

Ihminen on samanaikaisesti sekä maallisessa elämässä että henkisessä rinnakkaistodellisuudessa, mistä tulee monenlaisia kosketuskohtia, jos vain kiinnittää niihin huomiota. Tapahtuman pitää rekisteröityä aivoihin, jotta se on käytössä maallisessa elämässä. Nukahtaessa minätajunta eroaa kehosta astraali- eli unimaailmaan. Henkisessä kehitystapahtumassa tapahtuma muuttuu tahdonalaiseksi. Raamatussakin on vastaavaa kuvattu.

Aivot ovat aineellistunut osa mieltä

Neale Walsch tuo esiin kirjoissaan, että aivot ovat aineellistunut osa mieltä eli näin vain pieni osa siitä. Kehosta irtautumiskokemus on melko yleistä. Se tapahtuu yllättäen höyhenenkevyesti. Kymmenet miljoonat ovat sen kokeneet. Tähän kokemukseen liittyy yleisesti kuolemanpelon menettäminen sekä havainto, että keho on pelkkä kuori maallista elämää varten ilman omaa tajuntaa ja ajattelumahdollisuutta. Kehon ulkopuolella ihminen minätajuntana on tehnyt toisinaan havaintoja, mikä ei ole mahdollista kehosta käsin. Eräänä esimerkkinä TV 4:ssä oli 09.12.2003 BBC:n tuottama ohjelma, jossa käsiteltiin perusteellisesti Pam Raynoldsin kuolemanrajakokemusta Barrowin neurologisella klinikalla Phnexissa. Aivoleikkauksen vuoksi potilaan lämpötila laskettiin tunniksi 10-15 C asteeseen. Verenkierto, sydämen toiminta ja hengitys pysäytettiin. Aivotoimintaa ei ollut. Siitä huolimatta potilas pystyi kuvailemaan tapahtumia yksityiskohtaisesti leikkauksen ajalta.

On keskeistä huomata, etteivät sokeat solut pysty soluaineenvaihdunnalla luomaan näytelmiä, tietokoneita, kirjoja jne. Luovuus ja oivaltaminen perustuu Luojayhteyteen.

Ihmisellä on syntymälahjana henkisen näkemisen kyky

Jokaisella on piilevänä henkisen näkemisen kyky, mutta tämä niin kuin muutkin inhimilliset kyvyt tarvitsee sopivat olosuhteet kehittyäkseen. Samaa kuvaa tsakrojen tasapainoinen aukeaminen. Jeesuksen kuvaamalla elämäntavalla tämä onnistuu jokaiselle. On keskeistä huomata, että tsakrat ovat herkkiä ajatuksille ja hyväntahtoisuudelle, myötätuntoisuudelle, rakkaudelle.

Henkinen avautuminen ja ruoan sulaminen tapahtuvat automaattisesti henkisten ja aineellisten lakien mukaisesti. Molemmissa tapahtumissa voidaan havaita kehollisia muutoksia. Mutta on keskeistä huomata, ettei aivotapahtuma aiheuta henkistä kokemusta. Aivot ovat tietokonemainen muistikeskus ja aivoja ärsyttämällä saadaan esiin vain vanhoja muistijälkiä. On keskeistä huomata, että rakkaus, myötätunto ja inhimillisyys eivät ole solutapahtumia vaan liittyvät ihmisen henkissielulliseen puoleen.

Henkisestä kehitystapahtumasta

Koko elämä on Luojan läsnäoloa ja koko elämän voi muuttaa Luojaläheiseksi meditaatioksi. Neale Walsch on kirjoittanut telepaattisesti kanavoimalla useita kirjoja. Näistä on käännetty suomeksi seitsemän. Kirjat käsittelevän Luojan ja ihmisen suhdetta ja kommunikointitapoja. Esimerkiksi, että ihmisellä on suurempi tietoisuus, osa sinua, joka on sinua suurempi, joka voi eriytyä pienestä itsestäsi ja puhua sinulle. Ihmisen pitäisi varata päivittäin hetki astua sisäiseen maailmaansa eli meditoida. Tässä on keskeistä jättää hetkeksi kaikki ajatukset ja mielikuvat ulkoisesta maailmasta. Tällöin pitäisi keskittyä kolmanteen silmään, otsaan silmien yläpuolelle. Ei saisi keksiä mitään pisteen paikalle vaan odottaa, että siinä oleva avautuu tietoisuudelle ilman ennakko-odotuksia. Ihminen käy aina keskustelua Jumalan kanssa. Kun ihminen kääntyy vilpittömin mielin, puhtain sydämin sisimpänsä puoleen etsien korkeinta totuuttaan, niin sen saa. Vastauksissa voi olla viive ja vastaus voi tulla jollakin tavalla odottamattomalla tavalla, esimerkiksi symbolina.

Walsch kirjoittaa kirjassaan ”Yhteys Jumalaan” (WSOY, 2002, sivulla 181) ”Pitäisi tehdä kaikki tarvittava: – mietiskelemään, liikkumaan, rukoilemaan, lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan musiikkia, mikä tahansa mikä toimii ”“ sytyttääkseen tietoisuutenne uudelleen joka päivä. Silloin olette korkeimmassa pyhässä paikassa. Koette autuuden tunteen ja ajattelette itsestänne ja muista ja koko elämästä hyvää.”

Jeesuskin kehotti pyrkimään Luoja-, taivaskokemukseen ensimmäiseksi. Avataara Amma suosittelee henkisenä tienä antaumuksen tietä, joka tarkoittaa epäitsekästä rakkaudellista turvaamista Yhteen Jumalaan. Antaumuksen tiellä voi nauttia autuudesta jo heti alusta alkaen. Avataara Amman mukaan tiedon tiellä pyrkiminen perimmäiseen totuuteen on hyvin vaikeata ja vain yksi tai kaksi tuhannesta onnistuvat.

Rakkauden, onnellisuuden värähtelyissä Luojan voi kokea koska tahansa. Tässä yhteydessä Jeesus muistutti, että Luojaa pitäisi lähestyä lapsen kaltaisesti eli vilpittömästi, ilman odotuksia ja ennakkoehtoja. Ihminen on Luojansa ilmentymä.  Luoja onkin lähellä ihmistä lähempänä kuin oma hengitys, mutta Tämän läsnäoloon pitäisi virittäytyä Luoja huomioimalla. Amma suosittelee kaiken tekemistä yhdessä Luojansa kansa ja Hänelle.

Ajatteleminen on maallisen mielen tapahtuma maallisessa tietoisuustilassa. Henkiseen tapahtumaan pitäisi virittäytyä ja eläytyä, ettei se ole vain maallisen mielen sanoja tai ulkoinen rituaali. Esimerkiksi kohottavaa musiikkia voi kuunnella rauhoittavana ja tasapainottavana tapahtumana. Mutta siinä voi kokea myös syviä kohottavia tunteita, jotka nostavat tietoisuuden korkeammalle tasolle. Musiikkiin voi jopa sulautua ja kohota korkeisiin tietoisuustiloihin. Vastaavaa voi tapahtua keskittyessä koskettavaan henkiseen taideteokseen. Näin ikonikin on taideteos mutta myös ikkuna hengellisyyteen.

Jokaisen taustalla loistaa Luojan valo odottaen pääsemistä mielen pimeyden läpi. Näin tietyllä tavalla elämä on myös kosminen näytelmä, missä ihmisen omat ajatukset ja valinnat vaikuttavat omaan kohtaloon. Ihminen voi valita seuralaisekseen Luojan tai ”paholaisen”. Henkisissä kirjoissa painotetaan, ettei ole sattumaa. Näin ihminen voi joutua myös tilanteisiin, joita ei haluaisikaan kohdata. Jeesus lupasi, että Hyvä Paimen löytää viimeisenkin eksyneen lampaansa. Ihminen voi tehdä itselleen maallisen näytelmän pitkittyneeksi.

Ihmisen on vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksiensa vastaista ja toisaalta ihmisyyteen liittyy vapaa tahto eli Luoja ei pakota ihmistä tahtoonsa. Amma painottaa opetuksissaan, että ihmisen tulisi olla myönteinen ja optimistinen luottaen Jumalaan. Kielteisyys on pimeyden ilmenemismuoto ja pessimismiä voi verrata Amman mukaan kiroukseen.

Henkisessä kehitystapahtumassa

Henkisessä kehitystapahtumassa pitäisi vapautua yksipuolisesta takertumisesta kehoon ja maalliseen persoonaan sekä suuntautua kohti Luojayhteyttä, omaa henkistä olemassaoloa. Näin korkeampi minä ja näin Luoja voi ilmentyä enemmän ja enemmän ihmisessä sekä ihmisen kautta.

Markku Jyväkorpi

www.rajatieto.com

Loading

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olethan huomannut Ultran Rajatietopäivän 20.11. Kylämällä!
Katso koko ohjelma täältä!