Ultra

Minän tulisi ohjata mieltä kuin autoa

Toukokuu 2021 Markku Jyväkorpi

Mielessä mielikuva on toteutukseen pyrkivä käskysana etsien yhtymäkohtia 
alitajunnasta ja ympäristöstä.

Mieli pystyy virittäytymään melkein mihinkä tahansa. Mieli on kuin auto, 
mitä minän pitäisi ohjata eikä päinvastoin. Mieli ja ajatus ovat minän 
sokeita työvälineitä ilman omaa harkintaa ja suhteellisuuden tajua. 
Esimerkiksi jos ihminen epäilee tai pitää mahdottomana Luojan kokemista, 
niin mieli toteuttaa tämänkin käskysanan. Ihmisen on vaikeata havaita 
tai kokea omien ajatuksiensa vastaista.
Avataara Amma painottaa opetuksissaan, että jokaisen on mahdollista 
kokea tietoinen yksiselitteinen Luoja-, taivaskokemus maallisen elämän 
aikana ja tähän kokemukseen Jeesuskin kehotti pyrkimään ensimmäiseksi. 
Hetken, 1-2 sekunnin, Luojakokemus poistaa kuolemanpelon ja antaa 
ymmärryksen ihmisen henkisestä olemuksesta Luojayhteydessä. Suurin onni 
ja autuus on oman Luojayhteyden kokeminen.

Minä ei ole sama kuin mielikuva tai tunne

On eri asia ajatella, että minä olen jotakin, kuin minuun on liitetty 
jotakin. Jos ajattelee olevansa syntinen, alkoholisti tai sairas, niin 
mieli alkaa toteuttaa valittua käskysanaa ja hypnotisoi tavallaan 
ihmisen tällaiseen ajatusmalliin. Esimerkiksi jos ajattelee olevansa 
orja, niin samalla alkaa suggeroida itseänsä tähän ajatusmalliin ja 
alkaa pitää tilannetta itsestäänselvyytenä. Muutos tulee vasta kun 
huomaa, että minä ja luotu ajatusmalli ei ole yksi ja sama.
Asiat näyttävät erilaiselta, kun niitä tarkkailee pienen välimatkan 
päästä. Elämän muutoksessa tarvitaan päätös, etten ole sellainen, eli 
tarvitaan ensimmäiseksi kohottava ajatus. Jokaisessa asiassa on myös 
korkeampi vaihtoehto.

Jeesuksen sanoma on hengellinen

Näkökulman muuttaminen muuttaa koko elämän. Jokaisen tulisi herätä 
maallisuuden unesta eli takertumisesta aineellisuuteen. Jos suuntaa 
huomionsa vain maallisuuteen, maallisiin mielipiteisiin, kehoon ja 
persoonalliseen minään, niin samalla mieli suuntautuu ja aktivoituu 
yksipuolisesti maallisuuteen.
Jeesus on sananmukaisesti ihmiskunnan pelastaja. Jeesuksen sanoma 
voidaan nähdä syvänä hengellisenä tietona ja Vuorisaarnan viitoittamana 
hengellisenä elämäntapana takaisin Luojayhteyteen. Toisena ääripäänä on 
kirkollinen maallistuminen, missä Jeesuksen sanoma vesitetään 
maallistuneiksi rationaalisiksi mielipiteiksi. Kun hengellisyys 
laitetaan menemään maallisen mielen ajatuksien läpi eli maallistetaan, 
niin se ei ole sen jälkeen maallisuutta häiritsevä.

Sanat ovat symboleja

Sanat ovat symboleja, jotka kuvaavat jotakin. Omien kokemuksiensa 
johdosta ihmiset voivat ymmärtää saman sanan hyvinkin eri tavalla, 
esimerkiksi sana hengellisyys voidaan selittää eri tavoin. Jeesus 
tarkoitti hengellisyydellä henkisiä kokemuksia Kristuksen henkimaailman 
kanssa ja pyrkimystä ensimmäiseksi tietoiseen Luoja-, taivaskokemukseen.

Jeesus kuvasi vuorisaarnassa elämäntavan totuuteen ja elämään

Jeesuksen sanomassa on kaksi keskeistä asiaa, eli taivasten valtakunta 
on sisäisesti teissä, eli ihminen onkin kaiken aikaa taivaassa, pyrkien 
jonnekin missä jo on. Toisena asiana Jeesus kertoi Vuorisaarnassa 
millaisella elämäntavalla jokainen pääsee tietoiseen Luojayhteyteen. 
Hetkenkin Luoja-, taivaskokemus poistaa kuoleman pelon ja antaa 
ymmärryksen rakkaudellisesta Luojayhteydestä.
Jeesuksen selkeä ohje on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja kaikki mitä 
tahdotte, että ihmiset tekisivät teille, se tehkää heille. 
Vuorisaarnassa Jeesus välitti Jumalan tahtona tien takaisin 
Luojayhteyteen. Tässä elämäntavassa pitäisi pyrkiä olemaan 
hyväntahtoinen ja pyrkiä mielen puhtauteen, eli Jeesus painotti 
pyrkimystä huolellisuuteen jokaisesta ajatuksesta, tunteesta, sanasta 
sekä teosta. Rukouksessa ja uskonnollisessa meditaatiossa ollaan hetki 
virittäytyneenä Luoja läsnäoloon. Ihanne olisi huomioida Luoja 
jatkuvasti, eli tehdä kaikki yhdessä Kristuksen kanssa ja Hänelle.

Syyllisyys, synti voi olla erityinen omien ajatuksien ansa

Avataara Amma korostaa, että Jumala ei ole kiinnostunut ihmisen 
menneisyydestä, synneistä, vaan henkisestä edistymisestä. Milarepan, 
Tiibetin suuren joogin menneisyys oli musta, mutta hänestä tuli henkisen 
kehityksen avulla valaistunut mestari.
VT:ssa Jumala ilmoitti profeetta Jesajan välityksellä (Jes:1) olevansa 
kyllästynyt teurasuhreihin, elämällä hyvyydessä ja totuudessa 
veriruskeat synnit tulevat lumivalkeiksi. Apostoli Paavali jahtasi 
Jeesuksen seuraajia ja muuttamalla elämäntapaa koki Kristuskokemuksen. 
Isä meidän rukouksessa tuodaan esiin, että meidän velkamme (Ervast 
käyttää termiä erehdykset) annetaan anteeksi, niin kuin mekin annamme ne 
anteeksi lähimmäisellemme.

Luoja koetaan rakkaudessa

Luojan voi tiedostaa vain rakkauden kokemuksessa. Rakkaus ja pelko ovat 
toisensa poissulkevia. Jos ihminen omaksuu pelottavan ja kostohimoisen 
jumalkuvan, niin tällaista on hyvin vaikeata lähestyä. Mitä enemmän 
painotetaan pelkoa, kostoa, syyllisyyttä, iankaikkista kadotusta, niin 
sitä suurempi muuri tehdään Luojan ja ihmisen välille. Jeesus puhui 
rakkaudellisesta Isästä. Luojan voi tiedostaa vain kokemalla rakkauden 
ja onnellisuuden värähtelyissä. Tällöin jokainen todentaa Jeesuksen 
sanat rakkaudellisesta Isästä.

Markku Jyväkorpi
www.rajatieto.com

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olethan huomannut Ultran Rajatietopäivän 20.11. Kylämällä!
Katso koko ohjelma täältä!