Pääkirjoitus 12/2014


  Mielen voima


Aika monelle Ultran lukijalle taitaa olla selvää, että ihmistä ja hänen olemustaan ei kannata tarkastella ainoastaan mekaanisena koneena. Ymmärrys tästä on levinnyt viime aikoina laajempiinkin piireihin. Helsingin Sanomissa julkaistiin marraskuun alussa artikkeli lumelääkityksestä tehdyistä tutkimuksista (HS 5.11. Lumeen arvoitus, toim. Anne Karuvuori).

Lumevaikutus – tai plasebo – tarkoittaa ilmiötä, jossa esim. sokeripilleri aiheuttaa potilaassa samaa paranemista kuin aito lääke, jos potilas uskoo lumepillerin olevan aito. Lumevaikutus on tunnettu periaatteessa aina. Nykypäivään saakka se on kuitenkin voitu kuitata mielikuvituksena.

Käännekohta plasebon tutkimisessa on tullut aivokuvaustekniikoiden kehittymisen myötä. Turun yliopiston integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori Hasse Karlsson kertoo Hesarin jutussa kuvantamistekniikoiden osoittavan kiistattomasti lumevaikutuksen olevan todellista. Potilaan omat odotukset ja alitajuiset toipumismekanismit aktivoivat kulloisenkin vaivan vaatimat kehon järjestelmät. Kipupotilaalla aktivoituvat opioidijärjestelmät, Parkinson-potilaalla kiihtyy dopamiinintuotanto jne. Ihmiskeho alkaa parantamaan itseään täsmätoimenpitein.

Karlsson uskoo potilaan ja lääkärin välisen hoitosuhteen, ”hoidon rituaalien”, olevan avainasemassa paranemisen käynnistymisessä. Asiaa auttaa, kun lääkäri pitää yllä potilaan toiveikkuutta ja saa potilaan uskomaan omaan ammattitaitoonsa. Hoitajan ja potilaan välinen vuorovaikutus on juuri se osa-alue, josta virallista lääketiedettä eniten moititaan ja vaihtoehtohoitajia eniten kiitellään.

Vaihtoehtoisessa lääketieteessä on monia hoitoja, jotka skeptikoiden mielestä eivät voi toimia. Nämä tutkimukset osoittavat, että kyllä toimivat. Kehon parantavat mekanismit käynnistyvät ja potilas saa avun. Jopa siinäkin tapauksessa, että hoidossa ei siirry mitään, mitä voisi fysiikalla tai kemialla mitata.

On rohkaisevaa nähdä ennakkoluulottomien tutkimusten lähentävän ajattelun ja mielipiteiden ääripäitä toisiinsa. Suuressa osassa maailmaa henkisyyden merkitys on koko ajan tunnustettu ja perinteiset, hyviksi havaitut hoidot ja tavat tukea terveyttä elävät modernin lääketieteen rinnalla. Esimerkiksi Intiassa on nimitetty joogaministeri ja Intian pääministerin ehdotus YK:ssa kansainvälisestä joogapäivästä on saanut laajaa kannatusta.

Kemia ja fysiikka eivät yksin riitä selittämään ihmisen paranemista, eivätkä ehkä aina sairastumistakaan. Mielen voima on valtava.


Marko Kananen
Päätoimittaja

 


ALOITUSSIVULLE