Pääkirjoitus 7-8/2008

 

Ihmisen hoitamisesta 

Apteekkariliitto, Lääketietokeskus ja Lääkäriliitto teettivät äskettäin tutkimuksen, jonka mukaan puolet suomalaisista uskoo luontaistuotteiden parantavan sairauksia. Vaihtoehtoisista hoitomuodoista Suomessa uskotaan eniten akupunktioon ja luontaistuotteisiin. Tulos ei suinkaan ole yllätys, sillä yli puolet suomalaisista on ainakin joskus käyttänyt luontaistuotteita.

Ihmisen hoitaminen on hyvin monimutkainen asia, sillä biologian, fysiikan ja kemian lisäksi siihen vaikuttaa ainakin psykologia – luultavasti monet muutkin asiat, joista tiedämme toistaiseksi hyvin vähän tai ei ollenkaan. Ihmisen hoitamisessa on aina mukana plasebovaikutus, jonka osuus jopa leikkauksissa on usein ratkaisevan tärkeä.

Viime vuosikymmenellä skeptikot ryhtyivät käyttämään koululääketieteen ulkopuolisista menetelmistä nimitystä uskomushoidot, uskomuslääkintä. Nimitys ei ole kovin onnistunut, sillä yhtä hyvin myös koululääketieteeseen uskotaan, muutenhan sitä ei kukaan käyttäisi. Kaikki inhimillinen toiminta perustuu uskoon ja epäilyyn. Jokainen meistä on samalla kertaa sekä uskova että epäilijä. Vain uskon ja epäilyn kohteet vaihtelevat ihmisestä toiseen. Osa meistä uskoo kemiallisiin lääkkeisiin, osa luonnonlääkkeisiin, osa lääkärin sanaan, osa parantajan puheisiin – uskomushoitajia siis kaikki.

Kuluneen toukokuun aikana suomalaisissa tiedotusvälineissä on usein ollut esillä sanat puoskarointi ja puoskarilaki. Lehtien yleisönosastoilla asiasta on käyty ankaraa sanasotaa – sekä puolesta että vastaan. Ylisanoja on käytetty molemmissa ääripäissä. Historiallinen kokemus kuitenkin osoittaa, että ihmisen hoitamisessa tarvitaan sekä virallisia että epävirallisia keinoja. Ei voi olla yhtä ainoaa ja kaikille ihmisille sopivaa maailmankatsomusta, puoluetta, ruokavaliota, uskontoa – ei myöskään yhtä ainoata hoitomuotoa.

Itse asiassa jokainen meistä on toisen ihmisen hoitaja, joka sekä sanoin että teoin vaikuttaa lähimmäistensä hyvinvointiin. Me voimme omilla puheillamme ja toiminnoillamme sekä parantaa että sairastuttaa ihmisiä. Levitköön kesän lämpö sekä ajatuksiimme, sanoihimme että tekoihimme.

Tapani Kuningas


ALOITUSSIVULLE