Ultran pääkirjoitus 5-6/2007 

Parantajien kirjo

  Monilla Ultran lukijoilla lienee omakohtaisia kokemuksia parantajista. Parhaimmillaan se on hyvin myönteinen ja hämmästyttävä kokemus, mutta joskus voi päätyä kokemusasteikon vastakkaisellekin puolelle. Täällä länsimaissa tunnetuin parantaja on ollut Jeesus, mutta seuraavaksi kuuluisimman nimeäminen on jo vaikeampaa. Parantajien palveluja ovat käyttäneet sekä uskovat että ateistit. Suuren itäisen naapurimme johtajiin viime vuosisadalla yhdistetään maailmankuulut parantajat Rasputin ja Dzhuna.

Parantajien kirjo on tavattoman suuri. Joukkoon mahtuu aina myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole kunniaksi parantaja-nimitykselle. Uskolla ja plasebovaikutuksella on usein merkittävä osuus paranemistapahtumaan, mutta se ei näytä olevan kaiken kattava selitys. Henkiparannuksessa potilaan ei edes tarvitse itse olla tietoinen asiasta. Toisaalta henkiparantaminen on joskus hyvin fyysistä, kuten kuuluisan brasilialaisen Arigon tapaus osoittaa. Tämä vuonna 1971 kuollut henkiparantaja tunnettiin ”ruosteisen veitsen kirurgina”, joka käytti hyvin menestyksellisesti lääketieteellisesti täysin ala-arvoisia keinoja.

Aivan erilainen henkiparantaja oli englantilainen Harry Edwards (1893-1976), jota voitaneen pitää viime vuosisadan kuuluisimpana parantajana. Edwards auttoi aikanaan myös tuhansia suomalaisia. Harry Edwardsista ja hänen seuraajistaan Ultrassa ovat kirjoittaneet 1970-90 -luvuilla varsinkin sisarukset Heikki Heimola ja Irma Weisen. Edwards korosti voimakkaasti, että henkiparantajaksi kehittymisen tärkein edellytys on suhtautua kyllin myötätuntoisesti lähimmäistensä kärsimyksiin.

Parantajat ovat kautta aikojen kuuluneet myös suomalaiseen elämänmenoon. Tunnetuimmista suomalaisista parantajista on kirjoitettu kymmeniä kirjoja. Viime vuosikymmenten arvostetuin kotimainen parantaja oli Tapio Kaitaharju (1923-2004), jonka kirjallinen tuotanto muodostui myös merkittäväksi. Hänen panoksensa suomalaisen rajatiedon kentälle on kaiken kaikkiaan hyvin laaja-alainen ja mittava.

Aika harvoin tapaa nuoria parantajia, mutta toki heitäkin löytyy (englantilainen Matthew Manning oli aikoinaan tällainen tapaus). Tavallisesti parantajaksi tullaan keski-ikäisenä. Kun vanhemmat parantajat ovat vuosien varrella muuttaneet henkimaailmaan, uusia alan edustajia on jatkuvasti saatu tilalle. Tässä Ultrassa esitellään muutamia suomalaisia parantajia, jotka kuljettavat eteenpäin parantamisen ikivanhaa soihtua.

Tapani Kuningas