Ultran pääkirjoitus 3/2007 

Nais- ja miesenergioita

  Kulttuuriministeri Tanja Saarela sai sekä nais- että miesenergioita liikkeelle lauantaina 10. helmikuuta avatessaan Espoon Dipolissa Minä Olen –messut. Jopa Helsingin Sanomat julkaisi ministeri Saarelan ranskalaiselta Nobel-kirjailijalta André Gideltä lainaamat loppusanat: ”Usko niitä, jotka etsivät totuutta. Epäile niitä, jotka ovat sen löytäneet.”

Useimmat rajatiedon tapahtumissa vierailleet ovat varmasti panneet merkille sen, että osanottajien selvä enemmistö on tavallisesti naisia. Tästä seuraa, että myös alan palvelut ovat voimakkaasti keskittyneet naisten tarpeisiin. Itse olen tottunut tähän asiantilaan, joten pidän sitä aivan luonnollisena. Äskeisillä Dipolin messuilla tapasin kuitenkin huolestuneen miehen, joka ihmetteli naisenergioitten suurta ylivoimaa. Hän sanoi pelkäävänsä, että kehitys kulkee vielä huonompaan suuntaan, jolloin lähes kaikki miehet jäävät alan toiminnoista pois. Erityisen huolestunut hän oli median naisistumisesta sekä terveen järjen ja kriittisyyden katoamisesta. Hän kaipasi enemmän konkreettista toimintaa ja miesenergiaa.

Rajatiedon naisvaltaisuus ei suinkaan ole tämän päivän asia. Historian ikäviä muistoja ovat noitavainot. Poltetuista noidista valtaosa, ehkä noin 80 %, oli naisia. Selvää on myös naisten enemmistö uskonnollisessa toiminnassa, vaikka uskonnollinen johtajuus onkin perinteisesti ollut miesten käsissä. Hyvin laajasti määriteltynä uskonto voidaan katsoa rajatiedon osa-alueeksi. Huolestuneen miehen ajatukset eivät suinkaan ole täysin tuulesta temmattuja, mutta suurelta osaltaan ne saanevat selityksensä naisen aseman yleisestä muuttumisesta sekä siitä, että naiset ovat usein sosiaalisempia ja monipuolisempia kuin miehet.

Moni rajatiedon osa-alue on voimakkaasti naisvaltainen, mutta toki löytyy vastakkaisiakin tapauksia. Meediot ja selvänäkijät ovat usein naisia, ufotutkijat taas tavallisesti miehiä. Vastaava sukupuolijako ilmenee selvästi alan yhdistyksissä, Suomen Spiritualistinen Seura on naisten kansoittama yhdistys, Suomen Ufotutkijat miesten. Vastaavasti enkelit ja henkimaailma kiinnostavat enemmän naisia, humanoidit ja ufot taas miehiä. Miesenergioiden näkyvään vähenemiseen rajatiedossa vaikuttaa myös se, että ufoharrastus on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut selvästi vähenemään päin. Toisaalta kaikki toiminta on aaltoliikettä, joten muutaman vuoden kuluttua tilanne voi näyttää aivan erilaiselta.

Varmasti moni muukin kuin Dipolin huolestunut mies kaipaa rajatietoon lisää miehisyyttä. Perinteisesti ajateltuna asia on tietysti enemmän miesten tehtävä, mutta nykyisin myös naiset voivat olla aloitteellisia asian suhteen ja panna vireille sellaisia prosesseja, jotka loisivat rajatietoon lisää fyysisyyttä ja kriittisyyttä. Kenties tällainen kehitys saisi myös useampia miehiä mukaan rajatiedon moninaisiin – ja nykyisin niin naisvaltaisiin - tapahtumiin.

Tapani Kuningas