Ultran artikkeli
     


 

Veli-Matti Laiho ja Matti Satomäki pitävät Ultrapäivillä 19. heinäkuuta klo 16 luennon Tarot - Sielun peili. He järjestävät myös 19, 20 ja 21. heinäkuuta iltaohjelmassa Tarot-tulkinta demonstraatioita ja opetusta.

Marko Kananen:

TAROT - huuhaata vai apu itsetutkiskeluun?
 

Tarot Ultrapäivillä!  Mitä ihmettä, ovatko povaus ja ennustelu tekemässä maihinnousun perinteisesti huuhaa-kaupustelulta välttyneeseen rajatiedon suurtapahtumaan?

Veli-Matti Laiho ja Matti Satomäki eivät näytä huivipäisiltä povareilta. Nämä rauhalliset herrasmiehet hälventävät ensimmäiset ennakkoluulot jo ulkoisella olemuksellaan.

Veli-Matti Laiho ja Matti Satomäki, mistä tässä on kysymys?

- Kyseessä on meidän tapamme tulkita Taroteja. Käytämme Eileen Conollyn Tarot-pakkaa. Tarot-pakkoja on yhteensä ainakin 120 tunnettua erilaista. Siksi tulkintatapoja on myös hyvin monia. Ei siis ole yhtä oikeaa vaan kullakin tulkitsijalla on omansa, joka sopii parhaiten hänelle.

 

Tarot –elämän peili

Ilmeisesti Taroteja voi käyttää kovin monella tavalla. Mikä on teidän näkemyksenne noiden kauniiden korttien olemuksesta?

- Tarot on kuin peili.

- Kun katsomme aamulla herättyämme peiliin, havaitsemme, että olisi paljon korjattavaa, Menemme kahville ja sen jälkeen uudestaan katsomme peiliin. Mikään ei ole muuttunut!

- Jos sen sijaan teemme jotakin: pesemme kasvomme, ajamme partamme / meikkaamme, niin näyttää jo paremmalta.

Sama on Tarotien kanssa. Tarot ei anna ratkaisuja. Se antaa ajattelemisen aihetta, elämän suuntalinjoja. Kun sitten itse ajattelemme ja ennen kaikkea TEEMME asioille jotakin, niin tilanne muuttuu. ”Peilikin” näyttää uutta!

- Elämä ei muutu aina uudestaan Taroteihin katsomalla vaan itse tekemällä!!

 

Tarot-tulkinta

Mikä tarotissa on tulkitsijan rooli?

- Se, mitä tulkitsija puhuu ei ole pelkästään tärkeintä, vaan se jonka kuulija samalla näkee korteissa. Siis se mikä tapahtuu kuulijan aivoissa yhdistäen Tarot-tulkinnan, Tarot-kuvat, oman kokemuksen ja oman tiedon elämästä tähän mennessä ja tulevista asioista.

- Tulkinnasta herää mielikuvia, ne ovat oleellisia. Siitä asia kiinnittyy olemassa oleviin faktoihin.

Eikö tulkitsija sitten annakaan valmiita ratkaisuja? Tuntuu siltä, että monet ihmiset ainakin haluaisivat sitä.

- Päätökset syntyvät ihmisessä itsessään, tulkitsija ei anna valmiita ratkaisuja! Tulkitsija vain avustaa löytämään näkemyksen siitä, mihin elämä on menossa.

- Kortit ovat siis vain väline elämän asioihin paneutumiseen.

Millaisia asioita tulkintatilanteessa nousee esiin?

- Esiin tulevat kysyjälle sillä hetkellä tärkeimmät asiat. Välttämättä ne eivät ole niitä, joihin kysyjä olisi mielessään eniten etsimässä ratkaisija.

- Hän itse asiassa saattaa paeta muihin kysymyksiin jotakin asiaa, joka kumminkin tulee esiin.

 

Tarot tulkitsija EI ENNUSTA

Mutta entäs tämä ennustaminen? Tapaat keväällä tumman miehen ja saat kolme lasta… Tätähän moni haluaa kuulla.

- Ei, ei, ei! Käsityksemme mukaan tulkitsija tulkitsee oman maailmankuvansa ja kokemuspiirinsä perusteella korteista. Ennustus taas syntyy, jos syntyy, kysyjän mielessä. Se perustuu tulkintaan, näkemykseen kuvista, omiin faktatietoihin sekä omiin toiveisiin ja pelkoihin.

- Tarot-tulkinta ja ennustus (povaus) ovat eri asioita. Tulkinnassa voidaan parhaimmillaan tavoittaa elämänlinjoja ja tapahtumasuuntia. Siinä ei kuitenkaan nähdä tarkkaa aikaa. Tulkinnassa on kuitenkin löydettävissä tietty prosessijärjestys.

- Ennustus taas sisältää yksittäisiä asioita, ajankohtia, paikkoja, jopa nimiä… juuri näitä tummia miehiä ja kolmia lapsia!

- Ihmisellä on vapaa tahto. Tulkitsija ei tiedä, mitä ihminen tekee. Ennuste syntyy ihmisen omassa päässä.

- Tulkitsijalla on myös vastuu olla tekemättä itsensä toteuttavia ennusteita.

- Meidän näkemyksemme mukaan se, joka haluaa valmiita ratkaisuja, ei saa niitä Tarot-tulkitsijalta.

 

Harvinaista ryhmätyötä

Te olette paneutuneet Tarotien saloihin jo pitkään. Missä ja miten olette hioneet taitojanne?

- Emme tee yksityisvastaanottoja yksittäisille henkilöille.

- Teemme silloin tällöin tulkintoja ystäviemme ja tuttaviemme kokoamille ryhmille. Tällöin tulkinta tehdään kuitenkin kullekin henkilökohtaisesti, joten muita ei ole kuulemassa omia salaisuuksia. Ryhmät kokoontuvat ½ vuoden – 1 vuoden välein.

- Emme vastaa kysymyksiin, vaan esiin nousevat sillä hetkellä ihmiselle tärkeimmät asiat.

- Tosin moni ei sillä hetkellä ole samaa mieltä, mutta myöhemmin palautteessa sanovat asioiden pitäneen paikkansa.

 Teillä on mielenkiintoinen tapa tehdä yhteistyötä, ehkä jopa ainutlaatuinen. Tämän alan ihmiset toimivat yleensä yksin.

- Teemme useimmiten tulkintoja yhdessä. Luemme toistemme ajatuksia ja siten tiedon määrä kasvaa. Jompikumpi meistä pystyy asettumaan kysyjän tilanteeseen paremmin.

 Pystyttekö aina tekemään oikeaan osuvan tulkinnan?

- Emme aina. Syitä voi olla monia. Ihmiselle ei ehkä ole tarkoitus antaa tietoa, on elettävä ensin. Kysyjä saattaa etsiä valmiita ratkaisuja, ja silloin ollaan alusta saakka kaltevalla pohjalla. Joskus tulkitsijan ja kysyjän välillä oleva kemia tai telepatia ei vain toimi. Tulkitsijan ei ehkä aina anneta olla kanavana siinä tilanteessa.

- Joskus vaan ei toimi. Se ei ole tulkitsijan valinta! Se ei siis ole tulkitsijan vallassa!! Niin vaan käy silloin tällöin, tosin aika harvoin.

 

Ultrassa on ollut Tarotista vuosina 1996-98 peräti 22 osainen jatkosarja. Saat tämän hyvinkin kirjaa vastaavan paketin Ultrasta 100 markalla (+postikulut). Siis alle 5 mk / lehti!

Tilaa puh. 03-555 8101, toimitus@ultra-lehti.com  tai Ultra, Salojärventie 36, 17950 KYLÄMÄ.

 


TAKAISIN  ULTRAAN  5-6/2001
TAKAISIN ULTRAPÄIVIIN