Ultran artikkeli


PÄÄKIRJOITUS  10 / 2002

 

Rajatiedon monimuotoisuus

 
Hengen ja Tiedon messut on Suomessa jo parin vuosikymmenen ajan esitellyt rajatiedon monimuotoisuutta. Koko tuon ajan eräänä ongelmana on ollut kysymys, mitä rajatieto oikeastaan on, mitkä asiat kuuluvat rajatietoon. Asiaa voidaan tarkastella  laajasti tai suppeasti. Jos rajatiedoksi katsotaan koko se tiedon alue, josta ei toistaiseksi ole varmaa tieteellistä näyttöä, olemme kuin äärettömän valtameren rannalla, sillä uuden tiedon määrälle on vaikea löytää rajoja. Tällöin  pitäisikin   puhua rajattomasta tiedosta.

Toisaalta joillekin ihmisille käsite rajatieto näyttää merkitsevän suppeasti vain lähinnä paranormaaleja ilmiöitä ja niihin liittyvää toimintaa. Näin kapea  rajatiedon tulkinta ei ainakaan käytännön kannalta  ole oikea. Kun tarkastellaan esim. Rajatiedon Yhteistyön toimintaa, paranormaalien ilmiöiden ympärille muodostuva kokonaisuus on vain pieni osa yhdistyksen  koko toiminnasta. Jos tarkastellaan Hengen ja Tiedon messujen näytteilleasettajia, joita parissa vuosikymmenessä on kertynyt noin  800, voidaan todeta, että  huomattava osa messujen näytteilleasettajista toimii vaihtoehtohoitojen alueella.

  Saman tapaiseen tulokseen päästään myös suomalaisten rajatiedon yhdistysten tarkastelussa. Tosin siinäkin törmätään samaan ongelmaan, mikä yhdistys katsotaan kuuluvaksi rajatiedon alueelle.  Pelkästään rekisteröityjä alan yhdistyksiä on Suomessa yli 300, kuten Ultran  5-6/02  yhdistysluettelosta ilmenee. Merkittävä osa niistä työskentelee enemmän tai vähemmän vaihtoehtohoitojen alueella.

Alan yhdistysten keskittyminen Helsinkiin on hyvin voimasta.   Lähes puolet (140) suomalaisista rekisteröidyistä rajatiedon yhdistyksistä ilmoittaa kotipaikakseen Helsingin. Muulle pääkaupunkiseudulle jää vain vähäiset  rippeet: Vantaa 3, Espoo 2. Yhtä selvä kakkonen on Tampere, 31 alan yhdistystä. Kolmannelle sijalle nousee Turku, 18 rajatiedon yhdistystä. Sitten tulee jo tasaisempaa: Jyväskylästä  ja Oulusta löytyy 9 rajatiedon rekisteröityä yhdistystä, Hämeenlinnasta ja Porista puolestaan 6, Rovaniemeltä 5.

Vaikka rajatiedon toiminta on aika voimakkaasti kaupunkikeskeistä, alan keskuksia toki löytyy myös maaseudulta. Tällaisia paikkakuntia ovat esimerkiksi Hämeenkyrö,  Kaustinen (jonka   kolme rajatiedon yhdistystä ilmoittaa kotipaikakseen), Kerimäki ja Vilppula.

Eräs rajatiedon toiminnalle ominainen piirre on usein kokonaisvaltaisuus. Ne yhdistävät monia elämänalueita: tieteen, taiteen, uskonnon jne. Antroposofia, Ihmisyyden tunnustajat, jooga, teosofia ja  Urantia-kirja ovat hyviä esimerkkejä laajasta kokonaisvaltaisuudesta. Alan monimuotoisuudesta kertoo myös se, että on vaikea löytää elämän aluetta, jolla ei olisi yhtymäkohtia rajatietoon.

Tapani Kuningas

 


< TAKAISIN  ULTRAAN  10/2002