Ultran artikkelin esittely


 

Reijo Wilenius

Eräs moderni henkinen tie - ajatuksia ja kokemuksia

Tulevaisuudentutkija, professori Torsti Kivistö on toistuvasti puhunut ihmisen tietoisuuden evoluution välttämättömyydestä. "Ei ehkä ole liioiteltua sanoa, että koko ihmiskunta on suuren luokan 'evoluutiotestin' kohteena."

Tähän evoluution askeleeseen kuuluu Kivistön mukaan eettisen näkökulman nousu halllitsevaksi piirteeksi toiminnassa, syvenevä itsetuntemus ja sen pohjalta persoonallisuuden eheytyminen, tietoisuuden jatkuva syveneminen ja laajeneminen (Futura 1, 1992)
Ilman sellaista kehitysaskelta muodostuu yhä vaarallisempi kuilu ihmisen tieteellis-teknisen ja moraalis-henkisen toimintakyvyn välille.

Mutta onko tietoisuuden laajeneminen ja syveneminen mahdollista? Vai onko se vain ihmisen itserakas illuusio?

Muita asoita, joita Wilenius artikkelissaan pohtii:
* Jokaisessa ihmisessä piilee kykyjä
* Henkisen tiedon mahdollisuus
* Meditatiivinen ajattelu
* Ajattelun hallinta
* Tahdon hallinta
* Tunteiden hallinta ja ilmaisu
* Myönteisyys
* Avoimuus ja ennakkoluulottomuus
* Inhimilliset ominaisuudet intuition edellytyksiä
 

* LUE KOKO AJANKOHTAINEN ARTIKKELI ULTRA-LEHDESTÄ 1/2002 *

 


< TAKAISIN  ULTRAAN  1/2002