Ultran artikkeli
     


 

NÄIN ON
Internet muuttuu koko ajan ja joistakin vanhoista
linkeistä tulee ilmoitus "Sivua ei löydy".  Päivittää ei niitä oikein voi
kun sivusto on kerta kaikkiaan saatettu lopettaa. Näin ollen saattaa olla että kaikkia juttuun kuuluvia linkkejä ei enää löydy. Harmillista.

Rajatietoa internetissä 10/2001

 
SYNTI JA KARMA

Viimeisimpien tutkimusten mukaan suomalaisten käsitykset synnistä ovat muuttuneet.   Aikaisemmin hyvin suureksikin synniksi mielletty tanssiminen on nyt vain joidenkin harvojen mielestä syntiä.  Toisen ihmisen tappamista pitää syntinä yli 80% kansalaisista.   Kymmenen käskyä vaikuttavat edelleen vahvasti käsityksiimme synnistä samoin kuin Uudessa Testamentissa vallitseva ajattelu ihmisestä heikkona olentona, joka helposti sortuu tekemään syntiä.

Käärmeen kautta tullut paha on klassinen selitys Raamatun syntiinlankeemuskertomuksen yhteydessä vaikka selvittämättä jää, eikö pahasta vapautumiseen tarvita kokemuksia molemmista olemuspuolista ja vain sitä kautta ymmärtää hyvän ja pahan olevan saman asian kääntöpuolet.  Mielestäni on myös syytä pohtia, onko kirkon oppien yhteydessä usein käytetty perisynti-sana keinotekoinen tai suorastaan harhaanjohtava, kun Raamatussa sitä ei mainita kertaakaan. 

Karma on monen länsimaisen mielestä jokin mystinen itämainen oppi.  Ehkä ymmärtäisimme paremmin jos puhuisimme heijastuksen laista tarkoittaen sitä, että kaikki ajatukset ja teot heijastuvat aina takaisin tekijäänsä jossain elämän vaiheessa.  Karman ajatus takaa ettei maailmassa ole aiheetonta palkintoa tai rangaistusta, vaan kiertokulussa toteutuu oikeus.  Onkin oikeastaan väärin puhua karmasta lakina, joka rankaisee ja palkitsee.  Kysymys on syyn ja seurauksen välttämättömyydestä,  joka varmasti toteutuu  -  halusipa sitä tai ei.

 

Pekka Ervastin ajatuksia voi lukea monellakin sivulla internetissä.  Hän sanoo karman olevan aivan välttämätön elämänlaki. ”Ihminen on itse vastuussa ajatuksistaan, sanoistaan ja teoistaan, joiden seuraukset jokainen itse saa kohdata ja kantaa tulevissa maanpäällisissä elämissään ja monesti jo samassa elämässään. Karman lain eräänä tehtävänä on ohjata ihmistä elämäntiellä eteenpäin usein myös kärsimyksen ja vaikeuksien kautta, jotka nyt seurauksina edellisissä elämissä luoduista syistä ihmistä kohtaavat. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös karman oikeudenmukaisen lain mukaan joutuu niittämään.”   Lue lisää:  http://www.ruusuristi.net/

Helena Blavatskyn kirjassa Teosofian Avain kerrotaan, että ihminen teoillaan synnyttää syyt ja karma ohjaa vaikutuksia pyrkien ohjaamaan oikeaan  niin kuin liian voimakkaasti alas taivutettu oksa vastaavalla voimalla ponnahtaa takaisin. Jos se silloin sattuu nyrjäyttämään sijoiltaan käden, joka koetti taivuttaa sitä luonnollisesta asemastaan, pitääkö meidän silloin sanoa että oksa taittoi kätemme, vai että oma tyhmyytemme tuotti meille tuskan?”

”Sen tähden ei oikeastaan karma palkitse tai rankaise, vaan me palkitsemme ja rankaisemme itseämme aina sen mukaan, teemmekö työtä luonnon kanssa, avulla ja mukaan totellen niitä lakeja joihin sopusointu perustuu, vai  rikommeko niitä.”    http://www.htk.fi/public/rele/blavatsky.htm#bl_4

Valkean Veljeskunnan mestari Hilarion on määritellyt 12 universaalista lakia, joista yksi on karman laki:  ”Tämä kolmas ikuinen prinsiippi ulottuu sekin kaikkiin luotuihin maailmoihin ja kaikille tasoille. Jokainen ajatus, tunne ja teko jättää karmallisen jäljen, joka "takertuu" siihen olentoon, jonka ajatuksista, tunteista ja toiminnasta on kyse. Jos kyseinen ajatus, tunne tai teko aiheuttaa fyysistä, emotionaalista tai mentaalista kärsimystä tai rajoitusta toiselle tuntevalle olennolle, seuraa tästä kielteistä tai rajoittavaa karmaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen positiivinen ajatus, teko ja tunne saa aikaan positiivista, laajentavaa karmaa.”  Universaaliset lait sivulla:  http://www.hilarion.com/finlaws.html

Yoga perinteessä karmalla on paljon syvempi merkitys kuin länsimaista perua olevalla Kohtalolla.  Karmaa ei aiheuta ainoastaan pahat teot toisille ihmisille vaan myös mitä tekee itselleen.  ” Ihmiset rakentavat oman kohtalonsa tekojensa, ajatustensa ja aikomustensa kautta. Jos niissä on positiivinen lataus, kohtalo tulee olemaan positiivinen. Jos teoilla, ajatuksilla ja aikomuksilla on enimmäkseen negatiivinen lataus, kohtalo tulee olemaan negatiivinen. Huomaa, ettei sinun välttämättä tarvitse tehdä pahoja tekoja toisille saadaksesi huonon kohtalon: ihmiset tekevät tavallisesti pahoja tekoja itselleen ja se riittää luomaan negatiivista karmaa.” http://www.kolumbus.fi/natha/Finnish/Karma.html   

Kosminen sanoma ja sen ristiriitaisuudet-sivulla kysytään, onko kosmisessa sanomassa monta totuutta.  Sivulla kerrotaan lyhyesti Rauni-Leena Luukasen, Ritva Fagerströmin ja Kalevi Riikosen esittämiä käsityksiä karmasta.  ”Joidenkin mielestä karman laki on vain luonnonlain kaltainen syy-seuraus suhde, joka toimii jollain tavoin automaattisesti ilman minkäänlaista tajuntaa. Tällöin voidaan kysyä: mihin ja miten ihmisen hyvät ja pahat teot kirjataan ja kuka tai mikä sen tekee, jos karman laki ei persoonattomana tiedä eikä tunne mitään? Tavallisen oikeustajun mukaan kun on hyvinkin paljon merkitystä sillä, onko jokin teko tahallinen ja harkittu vai onko se tehty erehdyksessä tai tietämättömyydestä.”  http://www.qnet.fi/mpeltonen/kosminen.htm 

Ajatuksia synnin olemuksesta-sivulla pohditaan syntiasiaa mm. vähemmän tunnetun Tuomaan Evankeliumin kautta.  ”Tuomaan evankeliumi viittaa myös siihen, että elämään takertumisellakin on oma suhteellinen merkityksensä:  (81) Jeesus sanoi: ”Joka on tullut rikkaaksi, se hallitkoon. Jolla on valta, se luopukoon siitä.”   Sanonta kuvaa ennen kaikkea sitä, että ihmismielen ei tulisi jäädä takerruksiin mihinkään sellaiseen, jonka se on saavuttanut, vaan pitäisi sen pyrkiä uusiin, ja suotuisissa tapauksissa myös ”korkeampiasteisiin” kokemuksiin - täysin riippumatta siitä, kutsutaanko niitä yleisesti hyveiksi tai paheiksi.”  Lue koko artikkeli:  http://www.qnet.fi/kmielty/kotis8.html

Lahkolaisuuskin on syntiä, väitetään Raamattuun perustuen Erkki Kuisman sivustolla:  http://home.icon.fi/~erkkik/lahkot.html   Galatalaiskirjeen viidennessä luvussa sanotaan, etteivät mm. lahkolaisuutta harjoittavat voi periä Jumalan valtakuntaa.  ”Raamattu tarkoittaa sanalla lahko ihmiselle yhtä tyypillistä syntiä kuin haureus. Sana lahko on kreikankielisessä alkutekstissä sana "heiresis" (puolue, lahko, harhaoppi, valinta). Sana puolue on siis sanan lahko synonyymi. Onhan se selvää, että poliittiset puolueet ovat harhaoppisia toisilleen. Vastaava hyve olisi puolueettomuus eli sitoutuminen hyviin asioihin, vaikka jäisi asiassaan yksin. Yksipuoluejärjestelmä on jokaisen lahkohenkisen unelma. Hyvyys ei koskaan perusta puoluetta.”

New Age-sivulla  http://pp.kpnet.fi/masu/erilaiset.htm  verrataan raamatun opetuksia New Agen oppeihin.  Raamattu opettaa, että Ihminen on langennut ja syntinen, mutta Jumalan kuvaksi luotu ja äärettömän arvokas. Saatana on todellinen paha henkiolento joka vastustaa Jumalaa.   Sama asia voidaan ilmaista näinkin:  ”Ihminen on pohjimmiltaan hyvä, osa jumaluutta ja sen ilmentymä. Paha on vain harhaa, joka johtuu tietämättömyydestä ja syyn/seurauksen laista. Hyvä/huono ovat karman tasapainoilmiöitä.”

Astrologi Seppo Tanhua  esittää Planeetat ja niiden symboliikka-nimisellä sivulla mielenkiintoisia näkemyksiä mm. karman olemuksesta.  Sekä mytologia että hermeettinen filosofia opettavat meille Saturnuksen kovan läksyn: Löydämme edestämme aina kaiken tekemämme niin hyvän kuin pahankin. Elämässä tämä kuvaa sitä, että kaikki, mitä meille tapahtuu, on omien kylvöjemme satoa.  Tällä tavoin olemme materiaalisten lakien alaisuudessa, eikä sielullamme ole lopulta mitään keinoa estää karman lakia toteutumasta.”  http://personal.inet.fi/palvelu/astrologia/page18.html

Esko Mustosen Jälleensyntymä ja Karman laki kirjan arvostelussa Markku Siivola sanoo:  ” Kun karma pilkotaan ihmisen järkeen mahtuviin palasiin, saadaan muun muassa aineellinen, henkinen, yksilön, perheen, suvun, kansojen ja viimein Maankin karma. Senkin yläpuolella on tosin vielä universaalikarma eli universaali tasapaino….. Se ei siis ole mikään teko tai Jumalan kosto, vaan neutraali asiaintila, jota ihminen tietysti vääntelee omiin pelottelutarkoituksiinsa sopivaksi, kuten muitakin maailmankaikkeuden asioita. Mustonen ei toki pelottele, päinvastoin.”  Lue lisää Karmasta Kansantajuisesti-sivulta  http://www.netlife.fi/users/msiivola/krit/karmasta_kansantajuisesti.html 

Kuka kelpaa Jumalalle-kirjasessa syntiä käsitellään varsin perusteellisesti.  Synnymme syntisten ihmisten syntisiksi jälkeläisiksi. Perisynnin väistämättömyys on siinä, että vaikka ihminen tietää hyvästä, hänen tahtonsa taipuu ja kieroutuu haluamaan pahaa. Tiedämme esimerkiksi, että sota ja koston kierre ovat järjetöntä toimintaa, mutta silti mikään kehitys ei poista sotia. Ihminen tajuaa voivansa valita "järkevän vaihtoehdon", mutta hän ei tee niin.”  Katso: http://www.sley.fi/mater/kelpaa.htm

Pauli Sundgren
linna266@pikabaana.net
http://kotisivu.mtv3.fi/oma/sundgren/

(Kuva:   http://christiananswers.net/kids/clrpg001.html )

 


< TAKAISIN  ULTRAAN 10/2001